Sobre mmjarquitectes


mmj arquitectes és un estudi d'arquitectura , fundat l'any 2004 a Sant Cugat del Vallés amb l'objectiu de desenvolupar els diferents encàrrecs edificatoris sempre desde la raó constructiva i el respecte al lloc.

raó


Al iniciar una construcció qualsevol es precís tenir una idea clara del propòsit que la motiva, de les necessitats i conveniències que ha de satisfer i del capital que hi cal invertir. Tota imprecissió inicial sobre qualsevol d'aquests punts bàsics motivarà en el curs de l'obra freqüents vacilacions que redundaran en perjudici de la seva qualitat o el seu cost. Apostem per assolir en l'estudi previ de l'obra que és el projecte , la màxima precissió que se'n deriva , buscant sempre la col.laboració i el consell d'aquelles persones que per raó del seu ofici o de la seva experiència es troben en millors condicions per materialitzar els nostres desitjos.